MPSV navrhuje zvýšení o 2 800 Kč, čímž by minimální mzda vzrostla na 18 000 Kč, tedy o 18 %. Odbory to podporují, ale ministryně financí a podnikatelé s navrhovanou částkou logicky nesouhlasí. Tedy obdobně, jako tomu bylo mnohokráte v historii, o změně minimální mzdy rozhodne vláda.

Odbory nárůst z 15 200 Kč na 18 000 Kč podporují. Upozorňují na to, že se nejnižší čistý výdělek v Česku pohybuje pod hranicí příjmové chudoby. Zaměstnavatelé však poukazují na to, že se malé a střední podniky dosud nevzpamatovaly z dopadů covidové epidemie.

Jak tomu nakonec bude? To se musíme nechat překvapit. Zcela jistě však nepůjde o částku 18 000 Kč, vzhledem k postoji ministryně financí, ale o jinou nižší částku. Mrzuté na tom opět bude to, že samotnou finální hodnotu zjistíme až ke konci letošního roku. 

Pro připomenutí, na co všechno má vliv růst minimální mzdy, jsme pro vás připravili hodinový videokurz: Minimální/zaručená mzda a její vlivy, který si můžete objednat na adrese mzdyapp@tcc.cz.

Obsahem videokurzu bude:

Minimální mzda

  • Pravidla, doplatky do minimálních mezd.
  • Minimální mzda za práci - nepodkročitelný mantinel.
  • Kombinace s dopočty do Minimálního vyměřovacího základu: kdy ano, kdy ne.
  • Vlivy minimální mzdy na celou mzdovou oblast.
  • Průměrný výdělek v návaznosti na min. mzdu.

Zaručená mzda

  • Pravidla, doplatky do zaručených mezd.
  • Průměrný výdělek.

Vše samozřejmě v konkrétních příkladech z praxe.

Délka záznamu 57 minut, cena 570 Kč bez DPH.