fbpx

Od 1. ledna 2022 se mění Vyměřovací základ osob, za které je plátcem zdravotního pojištění stát.

Na základě nařízení vlády číslo: 253/2021 Sb. se zvyšuje vyměřovací základ zdravotního pojištění za státní pojištěnce, a to z částky 13 088 Kč na 14 570 Kč. Tato částka se použije na snížení vyměřovacího základu zdravotního pojištění invalidního zaměstnance u zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením. Účinnost: leden 2022.

Legislativní opora: nařízení vlády 253/2021 Sb.