O dávku dlouhodobého ošetřovného bude možné požádat už za předpokladu, kdy nemocný pobýval v zařízení lůžkové péče alespoň čtyři kalendářní dny. V § 41a odst. 2 písm. a) se slova „7 kalendářních dnů po sobě jdoucích“ nahrazují slovy „4 kalendářní dny po sobě jdoucí“. Požádat o vydání rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče bude možné až do 8 dnů po skončení hospitalizace. 

Mizí podmínka společně hospodařící domácnosti. V § 1 odst. 1 se slova „člena domácnosti nebo péče o něj“ nahrazují slovy „jiné fyzické osoby nebo péče o ni“. Společně s touto úpravou se rozšiřuje okruh lidí, kteří mohou čerpat klasické ošetřovné. Nebude se vztahovat už jen na ty, co žijí ve společné domácnosti, ale ošetřovné budou moci čerpat i blízcí příbuzní, kteří se budou o nemocného starat. U dítěte to může být například babička nebo dědeček, přestože s rodinou nebydlí. V § 39 odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova „jiného člena domácnosti, jehož“ nahrazují slovy „jiné fyzické osoby, jejíž“ a slova „členky domácnosti“ se nahrazují slovem „ženy“.

Další změna se týká dávky otcovské poporodní péče, neboli otcovské. Poslanecká sněmovna schválila prodloužení otcovské ze současného jednoho týdne na týdny dva. V případě, kdy dítě je hospitalizováno v období svých prvních 6 týdnů života, dojde k prodloužení období právě o dobu hospitalizace. O tento týden se prodlužuje pochopitelně také vyloučená doba nemocenského i důchodového pojištění.