Ve sbírce zákonů se dne 18. 10. 2021 objevila Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí 375/2021 Sb. Tato vyhláška je v souladu s § 189 odst. 2) Zákoníku práce v situaci, kdy se cena pohonných hmot v průběhu roku zvýší či sníží alespoň o 20 %. Vyhláškou se zvyšuje průměrná cena automobilového benzinu 95 oktanů. 

Díky vyhlášce se zvyšuje průměrná cena automobilového benzinu 95 oktanů z 27,80 Kč na 33,80 Kč. Jelikož účinnost této změny je od 19. 10. 2021, použije se zvýšená sazba při výpočtu cestovních náhrad při pracovních cestách již od tohoto dne!

Pozor: Ceny nafty se rovněž zvýšily, ale k navýšení průměrné ceny ve vyhlášce nedošlo, takže řidiči s dieselovými motory budou muset i nadále prokazovat vyšší cenu dokladem o nákupu nafty.