fbpx

Redukční hranice nemocenského pojistného pro účely náhrady mzdy/platu/odměny při DPN v roce 2022

Od 1. ledna 2022 se zvyšují redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu pro stanovení výše dávek nemocenského pojištění. Zároveň také výpočet průměrného výdělku pro stanovení výše náhrady mzdy v době prvních 14 kalendářních dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti/karantény. Jednotlivé redukční hranice se vypočítávají dle postupu uvedeného v § 22 Zákona o nemocenském pojištění. Pro rok 2022 se bude jednat o tyto redukční hranice:

  1. redukční hranice v nemocenském pojištění = 1 298 Kč
  2. redukční hranice v nemocenském pojištění = 1 946 Kč
  3. redukční hranice v nemocenském pojištění = 3 892 Kč

Stále platí, že v roce 2022 bude zaměstnavatel poskytovat náhradu mzdy po dobu prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti/karantény. Pro výpočet náhrady mzdy se redukční hranice pro nemocenské (viz předchozí bod) vynásobí koeficientem 0,175 a zaokrouhlí se na haléře směrem nahoru.

  1. redukční hranice pro náhradu mzdy při DPN/karanténě = 227,15 Kč
  2. redukční hranice pro náhradu mzdy při DPN/karanténě = 340,55 Kč
  3. redukční hranice pro náhradu mzdy při DPN/karanténě = 681,10 Kč

Pro účely výpočtu náhrady mzdy se průměrný výdělek zaměstnance (jedná se o průměrný výdělek používaný pro pracovněprávní účely, tj. pro dovolenou nebo náhradu mzdy) upraví tak, že do částky první redukční hranice se počítá 90 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

Z toho vyplývá, že při výpočtu náhrady mzdy se průměrný hodinový výdělek do výše 227,15 Kč započte z 90 %, tj. maximálně 204,435 Kč. Průměrný hodinový výdělek v pásmu 227,15 Kč až 340,55 Kč se započte z 60 %, tj. maximálně 68,04 Kč. Průměrný hodinový výdělek ve třetím pásmu mezi 340,55 až 681,10 Kč se započte z 30 %, tj. maximálně 102,165 Kč. Maximální možný průměrný výdělek pro výpočet náhrady mzdy po redukci by tak činil 204,435+68,04+102,165 tj. 374,64 Kč.

Zopakování podmínek účasti na nemocenském pojištění

Od 1. ledna 2022 NEdochází ke zvýšení rozhodného příjmu pro vznik účasti na nemocenském pojištění. Tato hranice zůstává 3 500 Kč. V souladu s ustanovením § 6 odst. 2 Zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZNP”) se částka rozhodného příjmu zvyšuje od 1. ledna kalendářního roku následovně. Pokud jedna desetina součinu všeobecného vyměřovacího základu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu bude po zaokrouhlení na celou pětisetkorunu směrem dolů vyšší než dosud platná částka rozhodného příjmu.

Výpočet pro rok 2022: jedna desetina z částky 38 910,9987 Kč činí 3 891,0999 Kč, po zaokrouhlení na celou pětisetkorunu dolů 3 500 Kč.

Pro připomenutí: Pokud byste si nevěděli rady s proplácením náhrad odměn u nemocensky pojištěných dohod mimo pracovní poměr při DPN, je pro vás stále k dispozici článek, který naleznete zde.

Těchto témat se týká záznam online kurzu

Nemocenské pojistné, jehož součástí jsou veškeré záležitosti nemocenského pojistného popisující veškeré informace k DPN, ale i ke všem ostatním dávkám nemocenského pojistného z pohledu mzdové účetní. Záznam si můžete zakoupit na adrese mzdyapp@tcc.cz

Délka: 2 h 49 min

Cena: 1000 Kč bez DPH (v ceně je průvodní materiál v PDF)