Tiskopis „Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti" (MFin 25 5459 vzor č. 24) a pokyny k jeho vyplnění (MFin 25 5459/1 vzor č. 26) se použije pro podání vyúčtování za zdaňovací období 2021. Povinnou přílohou tohoto tiskopisu je pro plátce daně dle § 38j Zákona o daních z příjmů tiskopis Příloha č. 1 „Počet zaměstnanců k 1. 12. 2021“
(MFin 25 5490/1 vzor č. 21).

  • Více méně kosmetické úpravy související se zrušením superhrubé mzdy počínaje lednem 2021.
  • Změna čísla vzoru výkazu na "24".

Tiskopis „Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění“ (MFin 25 5457/B vzor č. 2) je určen pro poplatníky, kteří žádají o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2021.

  • Změna druhé strany výkazu spočívající v přidání nové části. Tato část se věnuje označení úroku z úvěrů ve vazbě na nabytí bytové potřeby před lednem 2021 a po tomto datu. To má vliv na limity použití takových úroků. Dříve do 300 tis. Kč,
    od ledna 2021 do 150 tis. Kč.
  • Změna čísla vzoru výkazu na "2".

Za zdaňovací období 2021 je nutné s ohledem na zrušení superhrubé mzdy použít tiskopis „Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2021“ (MFin 25 5460/1 vzor č. 26).

  • Změny v kontextu zrušení superhrubé mzdy od ledna 2021.
  • Změnu číselného označení vzoru výkazu na vzor "26".

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za zdaňovací období 2022 (MFin 25 5460 vzor č. 30).

  • Pouze změna čísla vzoru na "30".

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za kalendářní rok 2022 (MFin 25 5460/A vzor č. 9).

  • Pouze změna vzoru výkazu na "9".