Tuzemské stravné:

Sazby stravného za každý kalendářní den pracovní cesty zaměstnance (s výjimkou níže uvedených zaměstnanců odměňovaných platem) činí nejméně:

 • 99 Kč (dosud 91 Kč), trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 151 Kč (dosud 138 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 237 Kč (dosud 217 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Sazby stravného za každý kalendářní den pracovní cesty zaměstnanců odměňovaných platem (tj. zaměstnanců státu, územních samosprávných celků, státních fondů, příspěvkových organizací, školských právnických osob, regionálních rad regionů soudržnosti) činí:

 • 99 Kč až 118 Kč (dosud 91 Kč až 108 Kč), trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 151 Kč až 182 Kč (dosud 138 Kč až 167 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 237 Kč až 283 Kč (dosud 217 Kč až 259 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy v případě, že zaměstnanec použije na žádost zaměstnavatele silniční motorové vozidlo. S výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, činí:

 • 1,30 Kč (dosud 1,20 Kč) u jednostopých vozidel a tříkolek,
 • 4,70 Kč (dosud 4,40 Kč) u osobních silničních motorových vozidel.

V případě, že zaměstnanec neprokáže cenu pohonné hmoty, vypočte se výše náhrady z následujících průměrných cen za 1 litr pohonné hmoty:

 • 37,10 Kč (dosud 33,80 Kč) u benzinu automobilového 95 oktanů,
 • 40,50 Kč (dosud 31,50 Kč) u benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 36,10 Kč (dosud 27,20 Kč) u motorové nafty,
 • 4,10 Kč (dosud 5,00 Kč) za 1 kWh elektřiny.

Z výše uvedeného plyne, že maximální částka peněžitého stravovacího (stravenkového) paušálu v roce 2022 bude činit 82,60 Kč/den a "daňově optimální" stravenka bude činit 150 Kč (150,18 Kč).

Zahraniční stravné

Zahraniční stravné je pro rok 2022 určeno předpisem 462/2021 Sb. U nejbližších zemí EU se sazby nemění. Kompletní přehled zahraničního stravného pro rok 2022 je uveden v předpisu samotném ( 462/2021 Sb).