V dnešním příspěvku bych rád odpověděl na jeden z dotazů, které jsem v poslední době obdržel. Dotaz zní: Má nárok náš zaměstnanec na volno z důvodu povolávacího rozkazu, který dostal?

Ukrajinští muži, kteří dostanou povolávací rozkaz a odjedou bránit svou zemi mohou požádat o pracovní volno. Zaměstnavatel by měl jejich nepřítomnost v práci omluvit z důvodu tzv. jiné důležité osobní překážky na straně zaměstnance dle §199 Zákoníku práce. Náhrada výdělku se v tomto případě nevyplácí, doba takto strávená není posuzována jako výkon práce pohledem nároku na dovolenou, což vyplývá ze Zákoníku práce.

Podle Ministerstva práce a sociálních věcí povolávací rozkaz a odjezd na Ukrajinu není důvodem k tomu, aby zaměstnavatel dal pracovníkovi výpověď. Záleží na zaměstnanci, jestli při překážce v práci o volno požádá. Může ale také dát výpověď sám, nebo odejít na dohodu. Zaměstnání končí podle pravidel také při vypršení pracovního povolení či povolení k pobytu. Pokud je práce na dobu určitou, uzavře se ve stanoveném termínu.

Co se týká odvodu zdravotního pojistného je třeba konstatovat, že v tomto případě po dobu trvání tohoto pracovního volna zaměstnanci není stanovena povinnost platit pojistné z minimálního vyměřovacího základu, a pojistné se platí pouze ze skutečně dosaženého příjmu. Jestliže příjem ze zaměstnání není žádný, pojistné na veřejné zdravotní pojištění se neplatí (§ 3 odst. 9 písm. b) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění).

Pro úplnost je vhodné dodat, že tyto doby NEjsou vyloučenou dobou důchodového pojistného, ale naopak se jedná o vyloučené doby nemocenského pojistného.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na adrese: mzdyapp@tcc.cz.