fbpx

Dotaz: Jsme společnost komerční sféry, chceme poskytovat zaměstnancům pátý týden dovolené navíc. Otázka je prostá, můžeme na tento týden navíc uplatňovat u svých zaměstnanců vlastní pravidla pro nárok na tuto dovolenou a též krácení této dovolené? Chtěli bychom krátit dovolenou z důvodu neodpracovaných pracovních dní a zajímá nás, zdali je to možné a v souladu se zákonem.

koupač removebg preview

Odpověď: Když to zkrátím na to nejdůležitější a podstatné, tak je to takto: Pokud by to byl pátý týden dovolené navíc podle §212 odst 1. Zákoníku práce (dále jen ZP), tak byť by byl tento týden navíc (jako firemní benefit), musely by platit pravidla ZP, to znamená například krácení i tohoto nároku na dovolenou by bylo možné pouze z důvodu neomluvené absence podle standardních Zákoníkem práce definovaných pravidel, které stojí na principu, že krátit lze v případě zameškané směny z důvodu neomluvené absence (dílčí části směn lze sčítat) a krátí se pak dovolená o takový počet hodin, kterou představovala ona celá neomluveně zameškaná směna (respektive více směn). Jiný způsob krácení by nebyl v takovém případě možný, protože v ZP jiný neexistuje.  

Nicméně, pokud si bonusový týden dovolené navíc ošetříte ve firmě ve vnitřním předpisu, případně kolektivní smlouvě tak, že se nebudete nijak vázat na výše uvedený § 212 ZP, tak se bude jednat o řekněme jiný typ dovolené (VÁŠ VLASTNÍ) nijak se nepotkávající se zákonnou řádnou dovolenou a pak si ji skutečně můžete řídit vlastními pravidly včetně vlastního způsobu krácení atd. Jen pozor na principy rovné zacházení vůči zaměstnancům.

Závěrem: Pokud si vše ošetříte ve vnitřním předpisu tak, jak jsem uvedl výše, tak není problém krátit podle jiných, ve vnitřním předpisu specifikovaných, pravidel.

 

Tomáš Smutný

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na adrese: mzdyapp@tcc.cz.