fbpx

Předpisem 276/2022 Sb. dochází s účinností od 1. října 2022 ke zvýšení maximální částky příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce, a to zpětně od 1. července 2022. Maximální částka se zvyšuje z 13 600 Kč na 14 200 . Rozhodla o tom vláda dne 14. září 2022 na návrh, který předložil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Jde o součást balíčku opatření na podporu zdravotně znevýhodněných osob.

Detail tiskové zprávy je k dispozici zde.

Zvýšení příspěvku z 13 600 Kč na 14 200 Kč se týká pouze organizací na chráněném trhu práce a pouze osob se zdravotním postižením v I., II. a ve III. stupni invalidity. Osoby se zdravotním znevýhodněním zůstávají na maximální částce 5 000 Kč.

Podkladem pro příspěvky je výkaz Jmenný seznam zaměstnanců, jehož aktuální podobu naleznete zde.

Tomáš Smutný