fbpx

Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila prvotní informace k připravovaným novým vzorům výkazů a úpravou Přehledu o výši pojistného. Citujme zprávu ČSSZ:

Zasíláme informace k připravovaným eSlužbám ČSSZ, které připravujeme v návaznosti na legislativní úpravu slev na pojistném:

  • Přehled o výši pojistného pro rok 2023 (e-Podání PVPOJ 2023)
  • Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance (e-Podání OZUSPOJ)
  • Evidence záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance (eSlužba ePortálu ČSSZ)

„Přehled o výši pojistného pro rok 2023“ bude upraven a doplněn o možnost uplatnit slevu na pojistném a také o seznam osob, na které je uplatňována sleva v daném měsíci. Zveřejnění datové věty + XSD schémat včetně obvyklých popisů předpokládáme počátkem prosince. Nasazení do testovacího prostředí bude realizováno do Vánoc.

Zaměstnavatelé, kteří budou uplatňovat slevu za své zaměstnance, musí nejprve tuto okolnost nahlásit prostřednictvím nového e-podání „Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance“. Za fyzickou osobu může slevu uplatnit pouze jeden zaměstnavatel, a to ten, který záměr oznámí jako první. Předpokládáme zveřejnění datové věty + XSD schémat včetně obvyklých popisů v polovině prosince. Nasazení do testovacího prostředí bude realizováno do Vánoc.

Zaměstnavatelé budou moci po svém přihlášení do ePortálu ČSSZ ověřit, zda pro konkrétní fyzickou osobu má už nějaký zaměstnavatel evidován záměr uplatňovat slevu na pojistném, a to prostřednictvím nové služby na ePortálu ČSSZ „Evidence záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance“.

Všechny eSlužby plánujeme nasadit do produkčního prostředí k 1.2.2023. Uplatnit slevu na pojistné bude možné až za únor 2023, tzn. při odvodech pojistného a v Přehledu o výši pojistného odesílaných v březnu 2023. Upozorňujeme, že od února 2023 bude možné podávat pouze „Přehled o výši pojistného pro rok 2023“.

Na našich webových stránkách: https://www.cssz.cz/web/cz/informace-pro-vyvojare-mzdovych-a-personalnich-systemu budeme informace k novým službám e-Podání zveřejňovat postupně.

Konec citace.

Tomáš Smutný