fbpx

Zákonodárce ještě „nestandardně“ sáhl do níže uvedených sazeb a to, co bylo původně navrženo od ledna 2023, nakonec neplatí. Nyní má již vyhláška 467/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 237/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pevnou pozici ve Sbírce zákonů, a tudíž níže uvedené informace jsou finální a platné.

Tuzemské stravné:

Sazby stravného za každý kalendářní den pracovní cesty zaměstnance (s výjimkou níže uvedených zaměstnanců odměňovaných platem) činí nejméně:

  • 129 Kč (dosud 120 Kč), trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin;
  • 196 Kč (dosud 181 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin;
  • 307 Kč (dosud 284 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Sazby stravného za každý kalendářní den pracovní cesty zaměstnanců odměňovaných platem (tj. zaměstnanců státu, územních samosprávných celků, státních fondů, příspěvkových organizací, školských právnických osob, regionálních rad regionů soudržnosti) činí:

  • 129 Kč 153* Kč (dosud 120 Kč až 142* Kč), trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin;
  • 196 Kč 236 Kč (dosud 181 Kč až 219 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin;
  • 307 367 Kč (dosud 284 Kč až 340 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

** maximální sazbě stravného pro pracovní cestu trvající 5 až 12 hod ve výši 153 Kč pro směnu odpracovanou od 1. 1. 2023 odpovídá "daňově optimální" stravenka 190 (194,72 Kč) a maximální částka peněžního stravovacího paušálu (peněžitý příspěvek na stravování), který je u zaměstnance osvobozen od daně činí 107,10 Kč, zatímco do data 31. 12. 2022 platilo že: maximální sazbě stravného pro pracovní cestu trvající 5 až 12 hod ve výši 142 Kč od 20. 8. 2022 odpovídala "daňově optimální" stravenka 180 Kč (180,73 Kč) a maximální částka peněžního stravovacího paušálu (peněžitý příspěvek na stravování), který je u zaměstnance osvobozen od daně, činila 99,40 Kč.

S účinností od 1. 1. 2023 se zvyšuje výše průměrné ceny pohonných hmot pro poskytnutí cestovních náhrad, kterou zaměstnavatel použije v případě, že zaměstnanec cenu zaměstnavateli hodnověrným způsobem neprokáže. Všechny platné sazby od 1. 1. 2023 tedy jsou:

a) 41,20 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
b) 45,20 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
c) 44,10 Kč u motorové nafty,
d) 6,00 Kč za 1 kWh elektřiny.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel v roce 2023

MPSV zvyšuje sazbu základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce takto u:

a) jednostopých vozidel a tříkolek na 1,40 Kč,
b) osobních silničních motorových vozidel na 5,20 Kč.

 

Tomáš Smutný