251 rozvojových dní za cenu jednoho aneb efektivní On the Job Training

Krize přináší vedle ohrožení obvykle také příležitosti a nejinak je tomu v případě „koronakrize“. Sebepoznání a seberozvoj dostaly zelenou. Dozvěděli jsme se o sobě, co a jak jsme schopni zvládnout a co bychom se ještě potřebovali naučit.

Důležitou součástí procesu učení je reflexe a k té výrazně přispívá kvalitní zpětná vazba. Zpětnou vazbu nám někdy poskytuje život sám v podobě událostí, které nás potkávají, jako jsou třeba právě krize. Někdy ji neplánovaně poskytují lidé v okolí, které „vytočí“ naše nedostatky, a tak je zpětná vazba často doprovázena vypjatými emocemi. To není příliš užitečné, protože obvykle reagujeme zaujetím obranného postoje, ubezpečujeme se v tom, že pohled druhého je zkreslený, a to blokuje náš růst.

Užitečným zdrojem podnětů k sebereflexi a sebepoznání jsou diagnostické nástroje nebo např. 360° zpětná vazba. Zpětnou vazbu získáváme také v rámci rozvojových programů, kde si o ni říkáme a dostáváme ji od ostatních účastníků, lektorů či trenérů. Nevýhodou těchto zdrojů může být omezená frekvence. 360° zpětná vazba se málokdy dělá častěji než jednou za rok a na školení také nejsme každý den.

Existuje však nástroj, jehož zapojením do procesu vzdělávání a rozvoje můžeme jednoduše a efektivně získávat permanentní zpětnou vazbu. Jde o Perfeed. S jeho pomocí jsme schopni při minimálních nákladech výrazně rozšířit dopad a efekty školení či tréninků. Již předem zjistíte, na co se potřebujete nejvíce zaměřit a po školení si průběžně ověřujete, jak jste se v konkrétních kompetencích posunul. Na výstupy z Perfeedu pak navazují pravidelná koučovací či mentoringová setkání. Jeden den školení se tak promění na 251 rozvojových dní v roce, které vám přinesou právě to, co opravdu potřebujete.

 

 

Máte zájem o naše služby? Neváhejte nás kontaktovat.