Fakta – Informace – Doporučení – Akce

Vrháte se nejraději rovnou do akce? Jste rádi, když se „něco děje“? Nebo je Vám bližší podrobná, detailní analýza?

Akce bez interpretace dostupných dat bývají často kontraproduktivní. Analýza bez akce nepřináší potřebnou hodnotu a bývá zbytečným plýtváním.

 

Jak to děláme v TCC?

Nejprve se snažíme obstarat si potřebná fakta – naše služby stavíme na datech. Pro získávání dat máme k dispozici spoustu různých nástrojů. Prostě od A – Assessment center až po Z – Zaměstnanecké průzkumy. V konkrétních projektech pro naše klienty obyčejně volíme kombinaci několika nástrojů tak, aby množství a kvalita získaných dat optimálně přispěli k řešení konkrétní situace.

Fakta sama o sobě nám ještě nepřinášejí potřebné odpovědi. Spíše nám přinášejí náměty na další otázky, pomocí kterých hledáme odpovědi otázku: „Co to vlastně znamená?“. Je nutná interpretace získaných fakt. I k tomu používáme řadu nástrojů a technik.

Když máme potřebné odpovědi, stavíme na nich pro naše klienty doporučení. Díky předchozím krokům, mnohaletých zkušenostech a kvalitě našich expertů nejsou naše doporučení intuitivní nebo banální. Poskytují potřebný nadhled, dávají věci do potřebných souvislostí.

Naše doporučení pomáháme našim klientům uvádět do života prostřednictvím konkrétních akcí. Ani akce nejsou jen běžná školení. Jsou to různé typy manažerských opatření nebo týmové a individuální aktivity.

 

Postup FIDA nám umožňuje efektivně Tvořit Cesty k Cílům. 

 

FIDA web

Petr Brichcín

 

Máte zájem o naše služby? Neváhejte nás kontaktovat.