Potřebujete obsadit důležité pozice správnými lidmi? Chcete mít jistotu, že vyberete z kandidátů ty nejlepší? Nebo usilujete o fungující koktejl pracovníků?

Ať už hledáte nové způsoby náboru a hodnocení kandidátů, schází vám kapacita pro efektivní nábor, nebo byste ocenili nezávislý pohled či srovnání napříč trhem, pomůžeme vám. Poskytneme vám účinnou a výhodnou podporu i v případě, že realizujete Assessment centra vlastními silami. 

Investice vložené do efektivního náboru mohou pro vaši firmu představovat důležité úspory v oblasti rozvoje zaměstnanců, ale i dlouhodobé zvyšování kvality spolupráce a poskytovaných služeb jak ve vztahu k interním, tak externím klientům. 

Náš mimořádně zkušený seniorní tým realizuje ročně stovky výběrových řízení napříč pozicemi i obory. Součástí naší expertízy je také příprava a vzdělávání hodnotitelů AC, a to jak z řad psychologů, tak personalistů.

Trendy a inovace

Neustále inovujeme metody náboru a profesní diagnostiky. Nově například pracujeme s indexem SFI - Modelování faktorů úspěchu (Success Factor Index), který umožňuje pomocí přesných statistických analýz identifikovat klíčové faktory rozhodující o úspěšnosti pracovníků na jednotlivých pozicích a to i se zohledněním specifik konkrétní firemní kultury. Pomocí indexu SFI dokážeme následně predikovat úspěšnost jednotlivých kandidátů s vysokou spolehlivostí až 90%.

Efektivita na prvním místě

Snažíme se vždy o maximální efektivitu. Kombinujeme online a face-to-face diagnostické metody tak, aby nasedaly na potřeby našich klientů a současně respektovaly jejich finanční možnosti. Nedržíme se za každou cenu zaběhaných postupů, vždy hledáme a prověřujeme, co funguje. Každé naše řešení je originál. Každé naše řešení je efektivní.

 

Assessment Store

Pokud chcete nebo musíte Assessment centrum realizovat sami, můžete využít náš Assessment store. Najdete v něm přehledně řazené modelové situace, detailně vypracované tak, abyste mohli snadno vytvořit komfortní prostředí pro účastníky i hodnotitele a sami se plně soustředit na výkon účastníků.

 

Pro efektivní nábor využíváme především tyto metody: 

 

Andrea Forejtová
manažerka HR projektů
Každý problém má své řešení.
Email forejtova@tcc.cz LinkedIn COM_CONTENT_LINKEDIN_LINK

Funkční modely online diagnostiky pro oblast náboru pracovníků do call centra a obchodníků, které jsou provázané s reálným výkonem a přináší úsporu finančních nákladů a interních zdrojů v náborovém procesu.

Online 360°zpětná vazba pro pracovníky ČP, konzultace v oblasti přípravy a realizace projektu.  

V roce 2012 jsme spolupracovali s Českou spořitelnou, a.s., na náboru zaměstnanců do 40 nově vznikajících poboček formou Assessment center.

„Assessment centra byla zajištěna profesionálně, byl patrný vysoký důraz na jejich kvalitu a přínos... Osobně si nejvíce cením partnerského a profesionálního přístupu konzultantů i projektového týmu, jejich osobního nasazení, ochoty jít nad rámec zadání, hledat řešení netypických situací a snahu vyjít nám vstříc. V průběhu celého projektu si T&CC s.r.o. získávalo zpětnou vazbu z terénu přímo od manažerů nově vzniklých týmů.“

Mgr. Tereza Pacovská, HR specialista, Česká spořitelna, a.s.

reference CSas