Právní úprava doručování písemností před novelou Zákoníku práce, jež platí pro níže uvedenou oblast od 30.07.2020, vycházela z konceptu, že písemnosti musejí být zaměstnanci doručeny do vlastních rukou (§ 334 odst. 1 Zákoníku práce).

Zároveň ale platilo, že do vlastních rukou doručuje písemnosti zaměstnavatel zaměstnanci na pracovišti, v jeho bytě nebo kdekoliv bude zastižen anebo prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací a teprve nebylo-li výše uvedené možné, mohl zaměstnavatel písemnost doručit zaměstnanci prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (§ 334 odst. 2 Zákoníku práce).

Novela výše uvedený koncept pořadí ve způsobech doručování opouští a stanoví, že písemnost doručuje zaměstnavatel zaměstnanci primárně do vlastních rukou na pracovišti a pokud to není možné je čistě a jen na zaměstnavateli, který jiný způsob doručení písemností zvolí.

Celý článek zde.