Ve zmíněném článku bylo popsáno, že k navýšení daňových zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě dojde od července 2021 a zpětně se uplatní i na předchozí měsíce tohoto roku. K tomu ovšem nedojde. Díky změně přechodných ustanovení sice dojde k retroaktivní působnosti na celý rok 2021, ale poprvé se zvýšení daňových zvýhodnění prakticky uplatní až v rámci ročního zúčtování za rok 2021 (případně v rámci daňového přiznání za tento rok). To konkrétně znamená, že i ve zbývajících měsících roku 2021 bude zaměstnavatel při výpočtu měsíčních záloh daně pracovat nadále se sazbami daňových zvýhodnění na děti, jež byly platné na začátku roku 2021! Nové zvýšené sazby daňových zvýhodnění budou reálně použity v měsíčním zpracování poprvé až od ledna roku 2022.

Podobně to dopadne se zrušením stropu pro uplatnění daňového bonusu. Do konce roku 2021 tedy budeme, díky upraveným přechodným ustanovením, nadále pracovat s maximálním měsíčním daňovým bonusem ve výši 5 025 Kč a ten definitivně zanikne až s příchodem ledna 2022. 

Z obojího plyne, že:

  • K žádné změně v měsíčních výpočtech mezd/plátců/odměn do konce roku v rámci této oblasti nedochází. 

  • Díky retroaktivnímu dopadu změny budou však logicky vznikat větší přeplatky na dani, případně doplatky daňových bonusů v rámci ročního zúčtování/daňového přiznání za rok 2021.