mapa ikon modelových situací

Nejen v dnešní době platí, že kvalitního zaměstnance platiti zlatem. Najít takového člověka někdy bývá nelehký úkol. A když už jej najdeme, potřebujeme napřít energii do jeho rozvoje. Jak na to jdete Vy? Ocitáte se někdy v roli toho, kdo řídí proces náboru a rozvoje zaměstnanců? Býváte v roli hodnotitele? Případně využíváte metodu Assessment a Development centra, nebo její variace? Možná Vám pak bude dávat smysl náš Assessment store.

Kvalitně postavené modelové situace odkryjí dovednosti účastníka

V čem konkrétně je Assessment store užitečný? Klíčovou komponentou jsou modelové situace, které bývají součástí výběrových a rozvojových programů. Modelové situace umožňují hodnotitelům blíže rozpoznat stávající úroveň dovedností účastníka. To však za splněné podmínky, že jsou tyto situace kvalitně postavené.

Co pod kvalitou modelových situací rozumíme? Představte si, že jste kandidátem v rámci výběrového řízení, vedeného např. formou Assessment centra. Čeká Vás absolvování modelové situace, ať už párové, týmové či individuální zaměřené na manažerské jednání s podřízeným. Na čem bude záviset, jak se se situací popasujete? Na čem může Váš úspěch ztroskotat? Faktorů je bezesporu hned několik, ale mezi nejpodstatnější patří srozumitelnost. Vy jako kandidát máte obdržet takovou instrukci, aby Vám bylo stoprocentně jasné, co se od Vás očekává, jak bude modelová situace probíhat, co a v jakém časovém rámci máte zvládnout.

Nezbytnou podmínkou je také celistvost a vnitřní logika, ve které musí být situace postavená a která podpoří orientaci Vás i dalších účastníků v problému. Musí „pevně držet“ všechna fakta, informace a souvislosti. Jak v zadání pro účastníka, tak i pro „nahrávače“, tedy pro sparing-partnery, argumenty musí být vzájemně uplatnitelné.

Dalším parametrem jsou reálie modelové firmy a prostředí, ve kterém účastníci řeší svá konkrétní zadání, např. hodnocení výkonu podřízeného, delegování nového úkolu apod. Oblíbeným modelem, v praxi nejčastěji preferovaným, je zasazení situací do reálií, které kopírují prostředí našich klientů, přesto nejsou s tímto reálným prostředím totožné. Tento model nejlépe vytváří stejné startovací podmínky pro interní i externí kandidáty. Současně umožňuje účastníkům řešit podobné situace, se kterými se setkávají v praxi, v rámci řešení uplatnit vlastní pohled na věc a invenci.

Při vytváření modelových situací nestavíme na „zelené louce“, ale vycházíme ze širokých zkušeností, a usilujeme o praktičnost a užitečnost – tedy aby modelová situace umožnila sledovat kompetence, které sledovat potřebujeme.

Vyhledávejte dle pozice, obsahu či zaměření

Výhodou Assessment storu je přehledné řazení modelových situací a možnost je vyhledávat dle Vámi zadaných třídicích kritérií. Hledat můžete podle typu pozice, pro kterou potřebujete situaci využít, dále jejího obsahu a zaměření. V neposlední řadě si můžete najít situaci dle Vámi preferovaného prostředí či útvaru modelové firmy. Návštěvníci našeho e-shopu oceňují také možnost náhledu vybrané modelové situace ve formě ukázky. Užitečný je rovněž praktický návod, jakási „kuchařka“ v podobě manuálu, jak s modelovou situací zacházet.

Kdy se hodí využití Assessment storu a čím můžete modelové situace doplnit?

Typickou situací je kapacitní vytíženost a potřeba rychle získat kvalitní nástroj, který lze snadno implementovat do praxe. V Assessment store můžete „nakoupit“ také další komponenty a poskládat si tak své „výběrové či rozvojové puzzle“.

Těmi dalšími díly jsou online diagnostické metody, osobnostní dotazníky a výkonové testy. Vyvíjíme je na míru potřebám trhu a jejich nabídka je široká. Při správném zacílení jejich výběru poskytují zajímavé informace o účastnících, o jejich schopnostech, motivech, preferovaných způsobech zvládání zátěže apod. Velmi oblíbené jsou zejména dotazníky Multifaktorový osobnostní profil, Dotazník zvládání zátěže – stresu či Kariérový kompas.

Třetí skládačkou do pomyslného puzzle je možnost najmout si zkušeného hodnotitele a interpretátora online diagnostiky, který zpravidla bývá i spolutvůrcem modelových situací. Může Vám pomoci kapacitně vykrýt Vaše potřeby a současně vnést do hodnocení účastníků nezávislý pohled zvenku.  

 

Navštivte náš Assessment store, nebo si prohlédněte ukázky v katalogu modelových situací.

 

Miroslava Švandová, senior konzultantka a koučka