úterý, 23 červen 2015 02:00

"Vedení porady - Fénix"

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Účastník je nově v roli regionálního manažera – Region 1 firmy Fénix, a. s., zabývající se loterijními a sázkovými hrami. Ta fúzovala (oficiálně fúze proběhla před 2,5 měsíci) s jinou, menší firmou ONE, a. s., která podniká ve stejném oboru. V souvislosti s fúzí se firma potýká s řadou obtíží napříč oblastmi (produkty, zákazníci, zaměstnanci, procesy, organizační struktura, atd.). Účastník má k dispozici zadání, informace (formou e-mailových zpráv), včetně výsledků (Přehled plnění Regionu 1 – 2. kvartál 2021). Jeho úkolem je určit způsob řešení, popř. delegování a prioritizaci. Úkolem účastníka je vést poradu se svými přímými podřízenými – oblastními manažery (každý oblastní manažer řídí cca 15-20 podřízených, z nichž někteří mají statut vedoucího pobočky (sázkové kanceláře), někteří jsou pouze senioři - typicky u malých 1-2 členných poboček). Každý z přímých podřízených má specifikovanou svou roli včetně postoje, který v rámci porady bude prezentovat. Podřízení na poradě jsou minimálně 4, role jsou definovány až pro 5 podřízených (6. se na poslední chvíli omluvil). Od účastníka se očekává vedení čtvrtletní porady včetně ošetření své nepřítomnosti z důvodu služební cesty v průběhu příštího týdne. Cílem je prezentovat informace ze zadání (zejména čtvrtletní výsledky), delegovat nové úkoly a řešit s podřízenými klíčová témata.

Additional Info

 • Prostředí - společnost: Retail
 • Útvar - oddělení: Management
 • Pozice: Top management, Střední management
 • Typ situace: Párová
 • Obsah situace: Porada, Prezentace
 • Sledované kompetence:

  vnímání souvislostí, koncepční uvažování, práce s informacemi, argumentace, zvládání námitek, pohotovost reakcí, iniciativa, přesvědčivost, vedení jednání, orientace na cíl, spolupráce s druhými, motivace druhých, práce s atmosférou, komunikační dovednosti

 • Čas:

  individuální příprava: 30 minut

  průběh modelové porady: 30 minut

 • Cena:

  2250

  Objednat

Read 241 times Last modified on pátek, 24 leden 2020 12:05