V této sekci Vám chceme poskytnout konkrétní informace nebo rozbory aktuální problematiky. Některé články jsou napsané přímo pro náš web, jiné pro některé z našich partnerských médií. Ohledně produktů a služeb, které poskytujeme v oblasti mezd a pracovního práva, je pro Vás vytvořen jednoduchý přehled, který naleznete zde.

NEWS: Nové vzory výkazů ze strany Finanční správy

Finanční správa upozorňuje plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a tvůrce mzdových programů na aktualizované tiskopisy na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a na dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2022 a pro zdaňovací období 2023.

31. říjen 2022

NEWS: Všeobecný vyměřovací základ a jeho dopad na mzdovou agendu v roce 2023 v oblasti nemocenského pojistného

Údaje o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023 jsou uvedeny v předpisu č. 290/2022 Sb., který nabývá účinnosti 1. 1. 2023.

10. říjen 2022

NEWS: Podpůrčí doba DPN/karanténa

Nemocenské dávky náleží z důvodu pracovní neschopnosti pro nemoc nebo úraz a z důvodu karantény. Náleží až od 15. dne trvání pracovní neschopnosti nebo karantény. Dávka se poskytuje stejně jako je tomu u ostatních dávek nemocenského pojištění za kalendářní dny, a to po dobu tzv. podpůrčí doby.

26. září 2022